Recht op aanpassing arbeidsovereenkomst bij werken meer uren

Geplaatst op 11-04-2013

Rechtbank: Werknemer heeft recht op aanpassing arbeidsovereenkomst

Op 13 maart jl. diende voor de rechtbank te Haarlem een zaak waarbij een werkgever gedaagd werd door zijn voormalig werknemer. De werknemer was op 9 juni 2011 in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst van 50 uren per maand. De praktijk was echter, zo stelde werknemer, dat hij in de periode gelegen tussen 1 oktober 2011 tot en met halverwege februari 2012 minstens 40 uur per week voor werkgever werkzaam was geweest. Met betrekking daartoe doet de rechtbank een interessante overweging;

"6.  Indien komt vast te staan dat [eiser] daadwerkelijk (meer dan) 40 uren per week heeft gewerkt en dat [gedaagde] daarmee heeft ingestemd en/of daartegen nimmer bezwaar heeft gemaakt, dan heeft te gelden dat de arbeidsovereenkomst door de andere feitelijke invulling die partijen er dan aan hebben gegeven is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor 40 uren per week."

Oftewel: indien bewezen kan worden dat werknemer in de gestelde periode van vierenhalve maand structureel meer uren gewerkt heeft dan de 50 uur per maand uit de gesloten arbeidsovereenkomst, en werkgever daar mee in heeft gestemd of er althans geen bezwaar tegen heeft gemaakt, dan is de arbeidsovereenkomst die op 1 juni 2011 door partijen gesloten werd automatisch gewijzigd in een arbeidsovereenkomst van 40 uur per week.

In de betreffende uitspraak komt de rechtbank niet tot een definitieve uitspraak doordat partijen in de gelegenheid gesteld worden tot het verzamelen van meer bewijs, maar de bovengenoemde overweging kan wel degelijk van waarde zijn voor de praktijk. 

Vindplaats uitspraak: Rechtbank Haarlem, 13-03-2013, LJN BZ6720


Je kunt ons ook volgen...

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Twitter Facebook Linkedin