Disclaimer.

1. Avenir besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Avenir is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden.

2. Deze website en de volledige inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van Avenir. Gedeelten van deze website mogen worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden, ongeacht het gebruike medium, is de schriftelijke toestemming van Avenir vereist.

3. Indien je enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden dien je alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op je kopie(en) over te nemen.

4. Avenir behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op het aanbod.

5. Alhoewel Avenir al het redelijkerwijs mogelijke in werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen en de daardoor veroorzaakte schade is uitgesloten. Je wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je gebruik maakt van deze website.

Je kunt ons ook volgen...

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Twitter Facebook Linkedin